Obsluha motorové řetězové pily

Název rekvalifikačního programu: Obsluha motorové řetězové pily
Pracovní činnost: Obsluha motorové řetězové pily
Podmínky pro účast na kurzu: Muž starší 18ti let v dobrém zdravotním stavu s ukončeným základním vzděláním
Forma vzdělávání: Presenční forma
Lokalita: Kostelec u Křížků a okolí, okres Praha-východ
Časový rozsah: 14 hodin teoretické výuky
16 hodin praktické výuky
celkem 30 hodin, tj. 5 dní
Vyučované předměty: 1. Typy jednomužné motorové pily
2. Údržba a servis jednomužné motorové pily
3. Práce s jednomužnou motorovou pilou
4. Pracovní postup
5. Bezpečnost a hygiena práce
6. První pomoc při úrazech
7. Dendrometrie
8. Dendrologie
Zakončení kurzu: Praktická zkouška + závěrečný test

Komentáře nejsou povoleny.