Obsluha lesního kolového traktoru

Název rekvalifikačního programu: Obsluha lesního kolového traktoru (LKT)
Pracovní činnost: Obsluha lesního kolového traktoru (LKT)
Podmínky pro účast na kurzu: Muž starší 18ti let v dobrém zdravotním stavu
s ukončeným středním vzděláním a řidičským oprávněním skupiny T
Forma vzdělávání: Presenční forma
Lokalita: Kostelec u Křížků a okolí, okres Praha-východ
Časový rozsah: 45 hodin teoretické výuky
35 hodin praktické výuky
celkem 80 hodin, tj. 11 dní
Vyučované předměty: 1. Lesní kolové traktory (LKT)
2. Údržba a servis speciálních lesních kolových
traktorů (SLKT)
3. Práce se speciálními lesními kolovými traktory
4. Ocelová lana a pracovní nářadí
5. Pracovní postup
6. Bezpečnost a hygiena práce
7. První pomoc při úrazech
8. Dendrometrie
9. Dendrologie
Zakončení kurzu: Praktická zkouška + závěrečný test

Komentáře nejsou povoleny.