Dřevorubec

Název rekvalifikačního programu: Obsluha jednomužné motorové pily
Pracovní činnost: Dřevorubec
Podmínky pro účast na kurzu: Muž starší 18ti let v dobrém zdravotním stavu
s ukončeným základním vzděláním
Forma vzdělávání: Presenční forma
Lokalita: Kostelec u Křížků a okolí, okres Praha-východ
Časový rozsah: 47 hodin teoretické výuky
43 hodin praktické výuky
celkem 90 hodin, tj. 12 dní
Vyučované předměty: 1. Motorové pily
2. Údržba motorové pily
3. Nácvik ovládání motorové pily
4. Nácvik řezů a kácení stromů
5. Bezpečnost a hygiena práce
6. První pomoc při úrazech
7. Dendrometrie
8. Dendrologie
Zakončení kurzu: Praktická zkouška + závěrečný test

 

Komentáře nejsou povoleny.