VZDĚLÁVÁNÍ

Naše firma nabízí zájemcům o práci v lesnictví, zahradnictví nebo v komunálních službách školení formou rekvalifikačních kurzů.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-6472/12-24/271 ze dne 25. 10. 2012 byla Zdeňku Nerglovi udělena akreditace pro tyto pracovní činnosti:

Dřevorubec
Obsluha křovinořezu
Obsluha motorové řetězové pily
Obsluha lesního kolového traktoru

Samostatnou kapitolou jsou školení na prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která provádíme na základě osvědčení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., evidenční číslo VUBP/371/PRE/2012.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Komentáře nejsou povoleny.