PORADNA

Nejčastější dotazy:

1) Jak docílit přeměny lesního pozemku na jiný druh pozemku?

Odnětí pozemku plnění funkcí lesa

2) Jaká omezení platí pro těžbu dřeva na lesním pozemku?

Těžba na lesním pozemku

3) Odpovídá vlastník lesa za škodu způsobenou pádem stromu z lesního pozemku na sousední nelesní pozemek?

Nebezpečné situace na hranici lesa

4) Podle jakých pravidel se v lese vysazují stromky?

Zalesňování

Komentáře nejsou povoleny.