Pěstební práce

Zajišťujeme výsadbu nových kultur po vzniku holiny při mýtní těžbě, individuální výsadbu odrostků a poloodrostků, a to námi certifikovaným sadebním materiálem.

Vlastník lesa se může spolehnout na to, že budou dodrženy všechny zákonné podmínky pro zalesnění holiny – termín zalesnění, počet sazenic na jeden hektar lesní půdy, stanovištně vhodné druhy lesních dřevin, procento melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) atd.

Ke každé zakázce zpracujeme projekt zalesnění, vycházející z ustanovení lesního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Komentáře nejsou povoleny.