Ochrana lesa

Provádíme veškeré činnosti k ochraně lesa před škodlivými vlivy prostředí, jako je například

  • napadení hmyzími škůdci (v našich podmínkách nejčastěji lýkožroutem smrkovým, lýkožroutem lesklým, lýkožroutem severským – tzv. kůrovci na smrku);
  • napadení houbovými patogeny;
  • okus, ohryz a loupání zvěří, výtluky;
  • působení abiotických činitelů – vítr, námraza, sníh, sucho.

 

Monitorujeme výskyt hmyzích škůdců, evidujeme jejich počty a rozsah poškození.

Činíme opatření proti šíření škůdců pokládáním lapáků a instalací lapačů.

Chráníme tzv. nezajištěné kultury (zalesněnou holinu) před zvěří a útlakem buřeně (trávy, maliní či ostružiní) stavbou oplocenek, nátěry proti okusu a ohryzu, ožinováním.

Zpracováváme porosty postižené větrnými nebo sněhovými kalamitami, čímž bráníme přílišnému rozvoji patogenních hub a hmyzích škůdců.

Vlastník lesa je podle lesního zákona povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.

Komentáře nejsou povoleny.